Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποια ΤΚ Μαυροβάτου»

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print