Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
image_print