1

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου δημοτικού σχολείου ΤΚ Μυλοποτάμου»