1

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»