Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή χώρων υγιεινής ΕΠΑΛ Δράμας»

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print