Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας για το έτος 2018 και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print