Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
image_print