Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας «Συντήρηση Κήπων Πάρκων» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α 35.6262.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017
image_print