Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print