Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή δια-δικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print