Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για εκτέλεση υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας για το 2020»

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print