Έγκριση σχεδίου όρων δημοπρά-τησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων».

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020
image_print