Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας..

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
image_print