Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας».

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021
image_print