Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2019 – Απρίλιος 2020».

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
image_print