Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021».

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print