Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ A) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και B) του Δήμου Δράμας για την « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)»

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
image_print