1

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικών Επιλογών (Α΄φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δημοτικής Περιόδου 2019-2023