1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ