Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δράμας σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας» στο πλαίσιο υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/02.12.2019 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019»

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print