Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παροχή της υπηρεσίας: ”Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Δράμας και αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας αυτών”

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print