Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση σύναψης σύμβασης για την για την υπηρεσία με τίτλο “ Μίσθωση μεταλλικών κάδων ανοικτού τύπου (skip container) προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών αντικειμένων ”

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023
image_print