1

Έγκριση συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυλοποτάμου.