1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ