Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση συνεργασίας με την εταιρία ALZHEIMER Aθηνών.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print