Έγκριση στοχοθεσίας 2024-Πίνακας 5Α του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (η με αρ.79/2023 απόφαση Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας