Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 15/2020 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο “Συντήρηση κήπων πάρκων”

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
image_print