Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 17/2020 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκ-τασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου – Αετού»

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021
image_print