Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 18/2023 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ”

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023
image_print