Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τελικής έκθεσης εκκαθάρισης και του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
image_print