1

Έγκριση τελικού σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από το προεδρικό διάταγμα 85/2022 σχετικά με το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο.