Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 02/2019 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.), σχετικά με την «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού της Επιχείρησης έτους 2019»

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print