Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 04/2019 απόφασης του Συμβουλίου Μαυροβάτου, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Μαυροβάτου – γήπεδο ποδοσφαίρου, στον ΑΜΣ ΄΄ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
image_print