Έγκριση της 04/2020 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2019, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
image_print