Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 04/2017 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση μαρμάρων 99,99983στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Τ.Κ. Μυλοποτάμου, στον κ. Λιανό Γεώργιο

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print