1

Εγκριση της 05/2020 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με την κοπή ενός δένδρου, είδους Pinus brutia (κοινή ονομασία: Πεύκη τραχεία) στην πάροδο της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε21