Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 05/2017 απόφασης – γνωμοδότησης της ΕΠΖ, σχετικά με τη απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης μαρμάρων 49,86648στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε.»

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print