Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 06/2019 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την Α΄ κατανομή δόσης των ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
image_print