Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 10/2019 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης «Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print