Έγκριση της 10/2020 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης , αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ στο ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
image_print