Έγκριση της 106/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Επιχείρησης