1

Έγκριση της 1/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή πίστωσης για την κάλυψη δαπανών φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων