Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 1/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή Α΄ δόσης των ΚΑΠ ποσού 205.171,78 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print