Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 127/2017 απόφασης της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print