Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 14/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017
image_print