Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 14/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ , σχετικά με την Α΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
image_print