Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 144/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print