Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 144/2017 απόφασης της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με τη «Συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της 7ης Επιστημονικής Συνάντησής με αντικείμενο εργασιών το θέμα ¨Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο : ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή, ανασυγκρότηση¨ που θα διεξαχθεί στην πόλη της Δράμας το έτος 2018

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print