Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 15/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017
image_print