Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 162/2020 ΑΟΕ σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της συμπληρωματικής αυτής

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print